Adres: Teşvikiye, Hakkı yeten cad No:1 Fulya Terrace 2 Kat 7 Daire 23, 34394 Şişli/İstanbul
+90 (212) 215 53 83 +90 (549) 749 90 00 +90 (549) 749 90 01
info@migrenameliyat.org
Sinir Sıkışması

Sinir Sıkışması

Karpal Tünel Sendromu:

Elin en önemli siniri olan “median sinirin” bilek seviyesinde tendonlarla birlikte geçtiği kanalda sıkışması sonucu orataya çıkan belirtilere “karpal tünel sendromu” ya da “el bilek sıkışma sendromu” adı verilir. Bu sinir el parmaklarının hareket ve hissinin taşınmasından sorumludur. Daha çok kadınlarda görülür. 35 yaşından sonra görülme sıklığı artar, daha çok eliyle iş yapan kişilerde görülür. Bununla birlikte şeker hastalığı, romatoit artirit ve tiroit gibi kronik hastalıklara eşlik edebilir.

Şikayetler elin duyusu ve parmak hareketleriyle ilişkilidir.

Elde güç kaybı ve his kaybı ilerlemiş hastalarda sıklıkla görülür. Geceleri uykudan uyandıracak kadar el bileği uyuşması ve ağrıları bu hastalık için çok tipiktir.

Kesin tanı EMG nörlojik testi ile konulur, gece eldeki ağrılar çok kuvvetli olarak tanıyı destekler.

Tedavi el bileğinde tendonlar ve sinirin birlikte geçtiği tünelin rahatlatılması ile yapılır. Bunun için tüneli daraltan sertleşmiş ligaman kesilir. Bu işlem lokal, sedasyon ve sinir blokajı ile ağrı duymadan yapılır. Hasta aynı gün taburcu olacaktır.

Ulnar Tünel Sendromu:

Elin büyük sinirlerinden “ulnar” sinirin dirsek seviyesinde sıkışması ile oluşan durumdur. Hastalarda özellikle küçük parmak tarfaında uyuşma güç kaybı olabilir. Önkolda güç kaybı ve dirsekte hassasiyet vardır. Kesin tanı EMG ile konulur. Dirseğin yapısal hastalıklarından mutlaka ayırt edilmelidir. Tedavisi cerrahidir. Lokal anestezi veya sinir blok anestezileri ile ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir.

El ve Kolların Diğer Sıkışma Sendromları

Kollarda ve elde özel bölgelerin dışında kalan alanların normal dışı his değişikliklerinde mutlaka ileri tetkikler gerekebilir. Kesin tanı için elektrofizyolojik bir test olan EMG şarttır. Bu hastaların ortak şikayetleri; uyuşma karıncalanma, güç kaybı ve ağrılardır. Sinir sıkışmaları diyabet, tiroit, artrit gibi hastalıklara eşlik edebilir. Hastaların ihmal ettiği durumlarda kalıcı fonksiyon kayıpları gelişebilir. Çünkü sinirde meyda gelecek hasarlar geri dönüşümsüzdür.

Diyabetik Nöropatiler(Sinir Bozulmaları)

Diyabet kronik bir hastalıktır ve vucutta pek çok sistemi beraberinde etkiler. Damarlar, gözdibi, böbrekler, sıklıkla etkilenir. Fakat diyabet yıkıcı etkilerini en çok sinirler üzerinde gösterir. Ayak tabanı, parmaklar, bacakların sinirsel anlamda en çok etkilendiği bilinmelidir.

Diyabet bu etkilerini hem sinirlerin iç yapısını bozarak hemde geçtikleri kanalları daraltarak gösterir. Ağrılı yanmalar, simetrik his kayıpları, en bilinen belirtilerdir. His kayıpları ve mikrodamarlardaki problemler ayakta kapanmayan yaralara neden olur. Tedavi sorunun geliştiği vucut bölgesine göre planlanır. Özellikle diyabetiklerde “posterior tibial sinir”in ayak bileği içinde sıkışır ve bu durum “tarsal tünel sendromu” olarak adlandırılır.

Tarsal tünel sendromu:

Sıklıkla şeker hastalığının erken dönemlerinde görülür. Hasta gelişen his kusuru nedeniyle farkında olmayabilir veya ayak tabanında parmaklarda kronik ağrılar yanmalar gelişebilir. Sinir sıkışmasına ait bulgular erken fark edilirse ayakta gelişen yaralar bu bölgenin gevşetilmesi ile engellenebilir. Kesin tanı için EMG ve fizik muayene şarttır.